ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตกำลังเข้าสู่โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Phuket smart city โดยงานแรกที่เริ่มเดินหน้าคือโครงการ smart wifi อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ รองรับการเติบโตของเมืองแห่งการท่องเที่ยว ด้วยการนำร่องติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรี และเชื่อมโยง WiFi ของผู้ประกอบการให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว