ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตกำลังเข้าสู่โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Phuket smart city โดยงานแรกที่เริ่มเดินหน้าคือโครงการ smart wifi อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ รองรับการเติบโตของเมืองแห่งการท่องเที่ยว