วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดการสัมมนา พลังเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ (Moving Forward to Phuket Smart City) โดยศูนย์ความเป็นเลิศดิจิทัล ภูเก็ต (CODE Phuket)

โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐและ องค์กรภาคเอกชน ที่สนับสนุนและส่งเสริมโครงการสมาร์ทซิตี้ภูเก็ต อาทิ สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP)

ภายในงานจะมีปาฐกถาและเสวนาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ CODE Talk รวมถึง วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมไอซีที ที่มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมในโครงการสมาร์ทซิตี้ภูเก็ตนี้ รวมถึงบริษัท Touch Technologies โดยมุ่งเน้นที่การจัดการนวัตกรรมและประสบการณ์จริง เพื่อจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่

20160908-img_3172-2

20160909-img_3253

20160908-img_3208