เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้พบปะร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของ บ.เทคโนโลยี คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล (CEO) เรื่องการพัฒนาโครงการ Smart City ซึ่ง TSEP และบริษัททัช ได้ร่วมกับทาง DEPA และ มหาวิทยาลัยสงขลา ได้เริ่มโครงการนำร่องไปแล้วในจังหวัดภูเก็ต