เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี, พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ที่จัดขึ้นณ อิมแพค เมืองทองธานี บริเวณ Challenger Hall 1-2 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระดับนานาชาติในด้านดิจิทัล ในบันทึกข้อตกลงร่วมมือระดับพหุภาคีเรื่องความร่วมมือให้การสนับสนุนการจัดตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์และสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (ไอโอที)

5-59c613c17f86a

Last September 21, 2017, Gen. Prayut Chan-o-cha (Minister, ACM), Dr. Prajin Chan Thong (Deputy Prime Minister), Dr. Somkid Jatusripitak (Deputy Prime Minister), and Dr. Pichet Durongkaveroj (Digital Economy and Society Minister) joined together to attend the Digital Thailand Big Bang 2017 that was held at Impact Arena Muang Thong Thani, Challenger Hall 1-2 and witnessed the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) for digital multinationals.
mou_171005_0007 (Copy)
ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน 30 หน่วยงาน จากทั้งไทยและต่างประเทศ โดย นส. ชัชฎา อภิชาสุทธากุล นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP) ก็ได้เป็นตัวแทนในการร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
The MOU is a cooperation to support the operation of Digital Park Thailand and IoT Institute. There are 30 agencies from both Thailand and overseas. Ms.Chatchada Apichasutthakul, the President of Thai Software Export Promotion Association (TSEP) is one of the representative in signing the MOU. They will work together to be successful in the development of industrial and digital innovation zone or Digital Park Thailand in Sriracha, Chonburi province.
IMG_4484