12227083_551899834965385_5564565053972017586_n

บริษัท ทัช เทคโนโลยีจำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น ด้าน Network และด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว

admin

บริษัท ทัช เทคโนโลยีจำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น ด้าน Network และด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการประกวดผลงานนวัตกรรม รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 10

12244730_442100895975200_1964190892615688994_o

สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย

admin

“พระจันทร์หลากสี…ที่พะงัน 2558”

สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย พระจันทร์หลากสีที่เกาะพะงัน

12183811_972423222795839_7982697651563733417_o

Phuket Smart City

admin

CEO บริษัท ทัช เทคโนโลยี น.ส.ชัชฎา อภิชาสุทธากุล ในนามนายกสมคม TSEP ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างจังหวัดภูเก็ต, SIPA, CAT Telecom, TOT, สมาคม TSEP, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สมาคมโรงแรมไทย ภูเก็ต และมหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ ภูเก็ต ร่วมกัน kick off โครงการ Phuket smart city