Skip to content Skip to footer

Preventive Car Mini Bus รถมินิบัสตรวจสุขภาพอัจฉริยะ

รถมินิบัสตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างมีคุณภาพได้แม้ไม่ต้องไปโรงพยาบาล เข้าถึงประชาชนได้ทุกคนทั้งเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เหมาะสำหรับบริษัท โรงงาน และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมถึงการตรวจสุขภาพกลุ่มตามพื้นที่ต่างๆ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพคอยให้คำแนะนำ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยรถตรวจสุขภาพอัจฉริยะจากบริษัท TOUCH

 • ความดันโลหิต
 • ตรวจอุณหภูมิร่างกาย
 • ระดับน้ำตาลในเลือด
 • การหาค่าดัชนีมวลกาย
 • ตรวจออกซิเจนในเลือด
 • การตรวจสัญญาณคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
 • ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ตรวจสุขภาพได้ง่าย เข้าถึงประชาชนได้ทุกคน

ผู้ใช้งานสามารถทำเองได้ง่าย ๆ และใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที โดยตัวรถพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

รถตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ประกอบไปด้วยเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ดังนี้

 1. Medical Self Service Kiosk อุปกรณ์ลงทะเบียนรับบริการอัตโนมัติ
  – สามารถพิมพ์ Slip ขนาดกระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
  – อ่านสมาร์ทการ์ด สามารถอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Thai ID Card แบบ Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  – รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชน
  – มีกล้องหน้า ขนาด 2MP เป็นอย่างน้อย
 2. Medical All-in-One Health Check เครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
  วัดส่วนสูง ระบบการวัดแบบ Ultrasonic หรือดีกว่า และสามารถวัดส่วนสูงได้ตั้งแต่ 100 ถึง 200 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย
  ชั่งน้ำหนัก ด้วย ระบบ Resistance Strain gauge หรือดีกว่า และสามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0 ถึง 180 กิโลกรัม หรือดีกว่า
  สามารถคำนวณ Body mass index / BMI อัตโนมัติได้
  วัดความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจร มีช่วงการวัด 30 ถึง 260 มิลลิเมตรปรอท เป็นอย่างน้อย สามารถแสดงค่าความดันโลหิต Systolic, Diastolic และชีพจร (Pulse rate) และเวลาที่ทำการวัด (Time measurement) เป็นอย่างน้อย, สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง 40 ถึง 180 ครั้งต่อนาที เป็นอย่างน้อย และมีปุ่มสำหรับหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)
  วัดอุณหภูมิ ด้วยระบบอินฟาเรด NC-9900 มีช่วงการวัด 0 – 40.0 องศาเซลเซียส และมีความแม่นยำ ± 0.3 องศาเซลเซียส วัดออกซิเจนในเลือด ดังนี้ รองรับการวัดค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แบบสอดนิ้ว หรือดีกว่า สามารถวัดค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในช่วง 70 – 100 % โดยความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 3 % เป็นอย่างน้อย
  สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร ในช่วง 30 – 250 ครั้งต่อนาที โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 2 % หรือดีกว่า

3. Homecare  ชุดเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน รองรับการใช้งานดังนี้
เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) รองรับการใช้งานดังนี้รองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล, มีฟังก์ชั่นจดจำผู้ใช้งาน และสามารถวัดหรือวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบของร่างกาย
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย สามารถรองรับการวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดไม่ต้องสัมผัสร่างกาย และรองรับการแสดงผลตรวจวัดเป็นตัวเลขบนหน้าจอ
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นเครื่องวัด Pulse Oximeter ชนิด Fingertip สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 40% -100% มีความถูกต้อง ±3% หรือดีกว่า และสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยสามารถจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล และรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
เครื่องวัดความดันโลหิต แสดงผลหน้าจอ LCD แสดงหน่วยการวัด ความดันตัวบน (Systolic : mmHg), ความดันตัวล่าง (Diastolic : mmHg) และแสดงอัตราชีพจร (Pulse rate : bpm)
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 30 – 300 ครั้ง/นาที มีความคลาดเคลื่อน 1% เป็นอย่างน้อย พร้อมรองรับการแสดงผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ และจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด สามารถรายงานค่าน้ำตาลกลูโคสได้ วัดค่าน้ำตาลกลูโคสได้ตั้งแต่ 10-600 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สามารถอ่าน และเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Thai ID Card แบบ Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องแทบเลตเพื่อติดตั้งระบบ Healthcare Application

4. Telemedicine ชุดอุปกรณ์ปรึกษาแพทย์ทางไกล
– รองรับการแสกน QR Code หรืออ่านบัตรประชาชน
– รองรับการแสดงข้อมูลเอกสารใบยินยอมเข้ารับบริการ
– สามารถทำการปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์
– สามารถสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้เข้ารับบริการ โดยใช้ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน
– รองรับการแสดงข้อมูลแพทย์ที่ให้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล

5. มีระบบรักษาความปลอดภัย CCTV จำนวน 2 เครื่อง
– มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
– มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second), สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
– สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

6. Digital Healthcare Platform 
– สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพ สถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
– รองรับการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจัดระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ เสี่ยงสูง กลาง ต่ำ
– รองรับการคัดกรองโดยการทำแบบสอบถามออนไลน์
– รองรับการคัดกรองโดยการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

TOUCH

เข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างมีคุณภาพได้แม้ไม่ต้องไปโรงพยาบาล