Skip to content Skip to footer

สัมผัสนวัตกรรมใหม่

ทัช มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ทัช ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี

ผู้พัฒนา Platform ที่รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลการใช้งานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการแบบครบวงจร

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการนวัตกรรมระดับ World Class เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า บริษัท และสังคม

บริการของเรา

นำเสนอสินค้าและบริการนวัตกรรมใหม่
Read more

โครงการของเรา

โครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเมืองอัจฉริยะ
Read more

ทัช สโตร์

สินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเมืองอัจฉริยะ
Read more

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะไปด้วยกัน
Read more

นวัตกรรมอัจฉริยะ
เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีไปกับทัช

ข่าว & บทความ

ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เยี่ยมชม Digital Healthcare ที่ TOUCH
ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) เข้าเยี่ยมชม Digital Healthcare ที่ TOUCH Technologies