Skip to content Skip to footer

Healthcare Mobile Unit รถพยาบาลเคลื่อนที่

รถพยาบาลคลื่อนที่ให้บริการทางด้านสุขภาพเชิงรุกสำหรับประชาชน เข้าถึงหมู่บ้าน ประชาชนได้ง่ายขึ้น ช่วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริการอย่างใกล้ชิด ส่งข้อมูลสุขภาพอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่าย 5G พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพยาบาลเคลื่อนที่อัจฉริยะ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสมัยใหม่ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ช่วยให้ผู้ให้บริการดูแลฉุกเฉินสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ในระดับโรงพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  1 คัน มีคุณลักษณะรองรับการใช้งานดังนี้

เครื่องลงทะเบียนรับบริการอัตโนมัติ (Medical Self Service System and Tablet) จำนวน 1 ชุด 

 • ชุดอุปกรณ์ลงทะเบียนรับบริการอัตโนมัติ
 • ระบบลงทะเบียนเช็คสิทธิ

เครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง (Medical All in one Health Check) จำนวน 1 เครื่อง รองรับการใช้งาน ดังนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
 • ข้อมูลทางเทคนิคการวัดส่วนสูง
 • ข้อมูลทางเทคนิคการชั่งน้ำหนัก
 • ข้อมูลทางเทคนิคการวัดความดันโลหิต และ อัตราการเต้นของชีพจร
 • ข้อมูลทางเทคนิคการวัดอุณหภูมิ
 • ข้อมูลทางเทคนิคการวัดออกซิเจนในเลือด ดังนี้

ฟังก์ชันการใช้งานรองรับได้ ดังนี้

  • รองรับการระบุตัวตนผู้เข้ารับบริการผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือบัตรประจำตัวประชาชนได้เป็นอย่างน้อย
  • รองรับการสแกน
 1. Barcode
 2. QR Code
 3. Thai ID Card
 • รองรับการแสดงค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index / BMI)
 • รองรับการวัดส่วนสูง
 • รองรับการชั่งน้ำหนัก
 • รองรับการวัดความดันโลหิต และ อัตราการเต้นของชีพจร
 • รองรับการวัดอุณหภูมิร่างกาย
 • รองรับการวัดออกซิเจนในเลือด
 • รองรับการปรับแต่งค่าวัดได้
 • รองรับการให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุภาพ
 • สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพไปยังระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล (HIS) ได้
 • รองรับการส่งต่อข้อมูลสุขภาพไปยังโมบายแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลได้

 จอแสดงข้อมูลสุขภาพ (Medical Health Dashboard) จำนวน 1 เครื่อง ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิคจอแสดงข้อมูล
 • ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องควบคุมการแสดงผลของหน้าจอแสดงข้อมูล
 • ฟังก์ชันการใช้งานรองรับได้ดังนี้
  • สามารถแสดงผลค่าวัดสุขภาพจาก เครื่องตรวจวัดสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเอง ตามรายการต่อไปนี้
 • วันที่ และ เวลาที่ตรวจ
 • รูปภาพผู้ใช้งานตามบัตรประชาชน
 •  ชื่อ-นามสกุล
 •  น้ำหนัก
 •  ส่วนสูง
 • BMI (ดัชนีมวลกาย)
 • Scale บอกระดับค่า BMI
 • ค่าอุณหภูมิร่างกาย
 • ค่าความดันโลหิต
 • อัตราการเต้นของชีพจร
 • ค่าออกซิเจนในเลือด
 •  ผลสรุป/แนะนำ BMI

 ชุดเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมระบบ Health AI (Homecare-E Series) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน รองรับการใช้งานดังนี้

 • เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) รองรับการใช้งานดังนี้
  • รองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
  • มีฟังก์ชั่นจดจำผู้ใช้งาน
  • รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
  • สามารถวัดหรือวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบของร่างกาย
  • เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
  • เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
  • เครื่องวัดความดันโลหิต
  • เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด
  • เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สามารถอ่าน และเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Thai ID Card แบบ Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องแทบเลตเพื่อติดตั้งระบบ Healthcare Application
  • ระบบ Healthcare Application สำหรับเจ้าหน้าที่

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดหิ้วถือ 

 • เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดหิ้วถือ
 • ชุดรับและแปลงภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Digital Flat Panel Detector) ชนิดไร้สายพร้อมชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook Workstation) สำหรับการควบคุมและรับส่งภาพเอกซเรย์
 • ชุดรับและแปลงภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Detector) ทำจากสาร Amorphous Silicon (a-Si) ที่มี Scintillator ทำจาก Cesium lodide (Csl)
 • ขนาดแผ่นรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 43 ซม. หรือ 14 x 17 นิ้ว
 • มีขนาดของ Pixel ขนาดไม่มากกว่า 150 ไมครอน
 • มีค่าความละเอียดของภาพที่แสดงได้ไม่น้อยกว่า 2304 x 2800 Pixels
 • สามารถแปลงสัญญาณจากสัญญาณภาพที่เป็นอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลโดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 บิต (bits)
 • แผ่นดีเทคเตอร์ (Detector) เป็นชนิดไม่มีสายสัญญาญ (Wireless Detector)
 • ผ่านการทดสอบการป้องกันของเหลวที่มาตรฐานไม่น้อยกว่า ระดับ IP44 หรือ IPX4
 • มีซอฟแวร์ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพเพื่อการวินิจฉัยและสามารถปรับ

Contrast/ Brightness, Zoom, Rotate, Flip, Measurement, Annotation

 • สามารถรองรับภาพตามระบบ DICOM 3.0 ได้

 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผลพร้อมชุดส่งสัญญาณเข้าระบบจัดเก็บข้อมูล (PACS) รองรับการใช้งานดังนี้

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด รองรับการใช้งานดังนี้
  • รองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
  • เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล สามารถพิมพ์ผลข้อมูลลงกระดาษความร้อนขนาด A4 หรือเทียบเท่าได้
  • มีหน้าจอ Color Touchscreen LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว สำหรับดูรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนตรวจ วิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ
  • โปรแกรมวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้รับการยอมรับจาก AHA และ MIT ว่ามีความแม่นยำสูง
  • สามารถพิมพ์ชื่อผู้ป่วย เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง สถานที่ตรวจ ลงบนกระดาษบันทึกได้
  • เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • มีระบบการวิเคราะห์ผลแบบ VERITAS สามารถวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกันทั้ง 12 ลีดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยวิเคราะห์ Clinical Interpretation พร้อมทั้งมีเหตุผลประกอบและสรุปได้ว่า Normal ECG หรือ Abnormal ECG
  • การตรวจบันทึกเป็นแบบ Simultaneous acquisition of 12 leads
  • มีระบบตัดสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการแกว่งไปมาของรูปคลื่น
  • มี A/D Conversion ไม่น้อยกว่า 20 bit ทำให้การวิเคราะห์และพิมพ์ผลข้อมูลมีความรวดเร็ว
  • มี Digital Sampling Rate  ไม่น้อยกว่า 40,000 s/sec/channel สำหรับใช้ตรวจจับและวิเคราะห์ Pacemaker spike detection แต่หากไม่พบสัญญาณ Pacemaker จะบันทึกและวิเคราะห์สัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วย Sampling Rate ไม่น้อยกว่า 1,000 s/sec/channel
  • สามารถพิมพ์ชื่อโรงพยาบาล และหน่วยงานที่ตรวจลงบนกระดาษบันทึกได้
  • สามารถเพิ่มระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องที่มีคุณสมบัติเดียวกันผ่านโมเดมภายในเครื่อง (Internal Modem) เมื่อต้องการภายหลังได้
  • มี DICOM Protocal สำหรับรองรับการส่งข้อมูลเข้าระบบ PACs ของโรงพยาบาล

ชุดอุปกรณ์ปรึกษาแพทย์ทางไกล จำนวน 1 ชุด (Telemedicine) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องช่วยฟังทางการแพทย์ (Stethoscope)
  • เป็นหูฟังทางการแพทย์ชนิดหูฟังอิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
  • มีการแจ้งเตือนเมื่อพลังงานจากแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ
  • มีจอแสดงภาพแบบ OLED (Organic Light Emitting Diodes)
  • สามารถปรับระดับเสียงได้อย่างน้อย 3 ระดับ
  • สามารถใช้ฟังเสียงของหัวใจได้
  • สามารถใช้ฟังเสียงของปอดได้
 • ชุดอุปกรณ์ปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) สำหรับการใช้งานที่ รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประกอบด้วยอุปกรณ์และการรองรับอย่างน้อยดังนี้
  • ข้อมูลทางเทคนิคจอมอนิเตอร์
 1. มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
 2. ความละเอียดของการแสดงผล
 3. มีช่องต่อ USB  2 port
 • ข้อมูลทางเทคนิคกล้อง
 1. สามารถซูมได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า
 2. สามารถแพนกล้องได้
 3. สามารถปรับองศากล้องได้
 4. รองรับความคมชัดของภาพ 1080p
 • ข้อมูลทางเทคนิคกล่องแอนดรอย
 1. หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB
 2.  หน่วยความจุไม่น้อยกว่า 16 GB
 3. มีช่องต่อ USB  2 port เป็นอย่างน้อย
 4. รองรับการเชื่อมต่อ WiFi
 5. รองรับการเชื่อมต่อบลูทธ
 • ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องสแกน QR Code
 1.  ประเภทอินเตอร์เฟส: Usb
 2. ความเร็วในการสแกนอย่างน้อย 100มม.ต่อวินาที
 3. มีขนาดอย่างน้อย 97มม. X 90มม. X 100มม.
 4. รองรับการทำงานร่วมกับระบบ Linux หรือ Android หรือ Windows
 • ระบบรองรับคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • รองรับการแสกน QR Code หรืออ่านบัตรประชาชน
  • รองรับการแสดงข้อมูลเอกสารใบยินยอมเข้ารับบริการ
  • สามารถทำการปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์
  • สามารถสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้เข้ารับบริการ โดยใช้ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน
  • รองรับการแสดงข้อมูลแพทย์ที่ให้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล
  • แสดงผลตรวจสุขภาพเบื้องต้น
  • มีแบบสอบถามอาการเบื้องต้น
  • สามารถดูประวัติของการรับคำปรึกษาได้

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Healthcare Mobile Unit รถพยาบาลเคลื่อนที่”

ข้อมูลเพิ่มเติม

Color

Orange, Gray

Size

S, M, L, XL, XXL

Brand

Creative Killers