Skip to content Skip to footer

เสาอัจฉริยะ (Smart Pole)

เสาอัจฉริยะ ที่มีระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์โดยรอบตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อประชาชน มีระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยสร้างความมั่นใจ  อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , Product ID: 1323

รายละเอียดเพิ่มเติม

 เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) เพื่อให้เมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยั่งยืน และปลอดภัยยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ Touch Smart Pole

 1. สามารถรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น CCTV ป้าย Digital Signage และ Sensor 
 2. มีช่องเปิด-ปิด ให้พร้อมใช้งานและซ่อมบำรุง
 3. เป็นเสาเหล็ก หรือ อะลูมิเนี่ยม 
 4. มีแผ่นเหล็กรองยึดเสาไฟได้พอดีกับฐานของเสา
 5. รองรับการเชื่อมต่อ Power Line ได้ในอนาคต 
 6. รองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าตามมาตราฐานกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย (100- 240 Watt) ได้เป็นอย่างน้อย 
 7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและได้รับรองมาตรฐาน ในประเทศไทย หรือ สหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป หรือ หรือเอเชีย

คุณสมบัติโคมไฟถนน (Street Light) และโคมไฟทางเท้า (Footpath Light)

  1. โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโคม เป็นของใหม่คุณภาพสูง มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
  2. ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมหล่อความดันสูง (High Pressure Die-Cast Aluminum) สามารถทนการกัดกร่อนมีความแข็งแรงและสามารถติดตั้งเข้ากับปลายเสาไฟถนนตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม
  3. โคมไฟ เมื่อวัดอุณหภูมิที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในโคมเช่น LED หรือ LED Module และตัวขับกระแสไฟฟ้า (Driver) เมื่อเปิดใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อมของตัวโคมไม่น้อยกว่า 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ส่วนประกอบต่างๆ ไม่เกินพิกัดของอุปกรณ์นั้น ๆ
  4. มีระดับการป้องกันฝุ่น-น้ำ ของโคมทั้งชุด (Ingress Protection; IP Rating) ไม่น้อยกว่า IP66 
  5. โคมไฟมีเลนส์ผลิตจากวัสดุอะคริลิค (PMMA) หรือโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) เพื่อควบคุมการกระจายแสงของหลอด LED
  6. โคมไฟมีการทดสอบป้องกันแรงกระแทกไม่น้อยกว่า IK08
  7. มีวงจร/อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) โดยต้องทนแรงดันไฟฟ้ากระชากได้ไม่น้อยกว่า 10 kV ( Line – Neutral )]
  8. ประสิทธิภาพความส่องสว่างของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 120 Lumen/W
  9. กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุด สามารถเปลี่ยนอะไหล่เข้าแทนได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ (Upgradability)
  10. น้ำหนักรวมของโคมต้องไม่เกิน 13 กิโลกรัม/โคม (รวม LED และ Driver แล้ว) 

คุณสมบัติดวงโคมเสาไฟ

   1. ดวงโคมเสาไฟติดตั้งบนเสาที่ความสูงตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนที่เสนอและตามบริเวณที่แสดงไว้ในแบบแปลน เสาแต่ละต้นจัดไว้พอติดดวงโคมได้ 1 ดวง ดวงโคมบรรจุอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ใช้งาน พร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมการกระจายแสงที่ดี 
   2. ดวงโคมประกอบด้วย อุปกรณ์ควบคุมชนิดที่ให้ Power Factor สูงและความสูญเสียกำลังไฟฟ้าต่ำ โดยใช้กำลังไฟฟ้า 240 โวลท์ 50 เฮริตช์ 1 เฟส 2 สายและยังสามารถทำงานได้เมื่อแรงดันไฟฟ้ามีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 220 โวลท์ 240 โวลท์ 50 เฮริตช์ 1 เฟส 2 สายของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
   3. ดวงโคมผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงและไม่มีขอบบนผิวนอกของโคม 
   4. อุปกรณ์ประกอบทั้งหมดติดตั้งและเดินสายไฟให้สมบูรณ์ใช้ได้ทันทีกับไฟ 220 Volt 1 เฟส 2 สาย 50 Hz. ส่วนควบคุมเปิดได้สะดวกเพื่อซ่อมแซม
  1. คุณสมบัติหลอด LED
   1. เม็ด LED หรือ LED Module เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทที่มีคุณภาพสูง เช่น Philips หรือ Cree หรือ Lumileds หรือ Nichia หรือ Osram หรือเทียบเท่า 
   2. มีค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index; CRI) ไม่น้อยกว่า 70    
  2. คุณสมบัติสายสัญญาณและสายไฟฟ้า
   1. สายสัญญาณเป็นสายใหม่ทั้งหมดที่มีจำนวนพอเพียงต่อการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอนาคต                                     
   2. สายไฟฟ้าเป็นสายใหม่ทั้งหมดที่มีขนาดและจำนวนพอเพียงต่อการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอนาคต และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไปนี้
    1. สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11
    2. สายไฟฟ้าชนิด IEC 10 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11
    3. สายไฟฟ้าชนิด CV ตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission IEC60502-1
    4. สายไฟฟ้าชนิด NYY ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก11
  3. คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟ
   1. ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ผลิตจากวัตถุดิบโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
   2. ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE (High density polyethylene conduit) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.982 – 2556
  4. คุณสมบัติตู้ควบคุมไฟฟ้า
   1. ตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าส่องสว่างถนนออกแบบให้ใช้ได้ตามข้อกำหนดและได้มาตรฐานแบบกันน้ำอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐาน (มอก) หรือตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) หรือเทียบเท่า
  5. คุณสมบัติตัวขับกระแสไฟฟ้า
   1. สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าพิกัด 220 – 240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
   2. ค่าฮาร์โมนิครวม (Total Harmonic Distortion) ไม่เกิน 15%
   3. มีค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95
   4. มีวงจร/อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไม่น้อยกว่า 10 kV (Surge Protection)
   5. มีวงจร/อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรและป้องกันแรงดันเกิน
   6. อุปกรณ์สามารถรองรับการควบคุมด้วยชนิดสัญญาณดิจิตอลแบบมีสาย หรือ สัญญาณควบคุมไร้สายอื่น ๆ เพื่อปรับหรี่แสงสว่างได้ 
  6. คุณสมบัติโปรแกรมควบคุม
   1. โปรแกรมบริหารจัดการ (Management software) สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบบนเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ควบคุม (Computer server in command center) หรือบนคลาวน์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud server)
   2. โปรแกรมบริหารจัดการ (Management software) สามารถสั่งการทำงานเปิด-ปิด และปรับเพิ่ม-หรี่แสงสว่างของโคมไฟได้ ทั้งแบบเดี่ยว (Individual) และแบบจัดกลุ่ม (Grouping) 
   3. โปรแกรมบริหารจัดการ (Management software) สามารถตั้งสถานะการทำงานเปิด-ปิด และปรับเพิ่ม-หรี่แสงสว่างของโคมไฟตามเวลาที่กำหนดแบบอัตโนมัติ
   4. โปรแกรมบริหารจัดการ (Management software) สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของโคมไฟในรูปแบบตารางข้อมูลและแผนภูมิ (Dashboard)
   5. โปรแกรมบริหารจัดการ (Management software) สามารถระบุตำแหน่งโคมไฟได้อย่างแม่นยำ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงผ่าน Google maps หรือแผนผังของโครงการ 
   6. โปรแกรมบริหารจัดการ (Management software) มีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานในกรณีโคมไฟทำงานผิดปกติ
  7. ระบบเซนเซอร์ สภาพแวดล้อม
   1. สามารถวัดอุณหภูมิของจุดที่ตั้ง Sensor ได้
   2. สามารถวัดความชื้นของจุดที่ตั้ง Sensor ได้
   3. สามารถวัดค่าฝุ่น PM 25 ของจุดที่ตั้ง Sensor ได้
   4. สามารถวัดโอโซนของจุดที่ตั้ง Sensor ได้
   5. รองรับชุดจ่ายไฟแบบ โซล่าเซลล์ได้
   6. ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมนำเสนอแบบเรียลไทม์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งในอาคาร แบบที่ 2(สำหรับวิเคราะห์ใบหน้า) รายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้

    1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,920pixel หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel 
    2. มีframe rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
    3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
    4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.13 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
    5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
    6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
    7. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
    8. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
    9. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
    10. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
    11. สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
    12. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
    13. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
    14. มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
    15. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
    16. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
    17. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
    18. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่องสำหรับระบบวิเคราะห์และจดจำใบหน้า รายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้

     1. เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
     2. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
     3. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
     4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
     5. สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
     6. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
     7. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
     8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
     9. สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
     10. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
     11. สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
     12. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับระบบวิเคราะห์ใบหน้า) รายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้

     1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
     2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
     3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
     4. สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
     5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
     6. มีDVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วยมีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
     7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
     8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
     9. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
    1. คุณสมบัติซอฟแวร์แบบลิขสิทธิ์ (License) วิเคราะห์ใบหน้า
     1. ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้แบบหลายใบหน้าพร้อมกัน
     2. ระบบสามารถวิเคราะห์ใบหน้าจากโครงสร้างของใบหน้า
     3. ระบบสามารถบันทึกข้อมูล ใบหน้าได้
     4. ระบบสามารถรองรับการเพิ่มกล้องสำหรับตรวจจับใบหน้า และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของกล้องได้
     5. ระบบสามารถแจ้งเตือนใบหน้า Blacklist ได้
     6. สามารถเรียกดูรายละเอียดของภาพใบหน้าของภาพได้
     7. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลภาพใบหน้า เช่น การค้นหา บันทึก แก้ไขต่าง ๆ
     8. รองรับการประมวนผลข้อมูลจากภาพนิ่ง JPEG ,MJPEG
     9. มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol
     10. ระบบสามารบันทึกเวลาที่ตรวจจับใบหน้า ได้
     11. สามารถนับจำนวนใบหน้าได้ระบบแสดงภาพ (Digital Signage)จอแสดงผลชนิด OUTDOOR LED FULL COLOR
      1. จอ LED ประเภท Outdoor มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
      2. มีระยะห่างระหว่างจุดภาพไม่เกิน 4.81 มิลลิเมตร
      3. เป็นจอแสดงผลชนิดสำหรับติดตั้งภายนอกสามารถป้องกันได้ทั้งน้ำ และฝุ่น โดยมีมาตรฐานการป้องกัน IP65 เป็นอย่างน้อย
      4. ขนาดจอภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 75 เซนติเมตรในแนวนอน และ 150 เซ็นติเมตรในแนวตั้ง เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน
      5. มีมุมมองภาพอย่างน้อย 140 องศาในแนวนอน และ 140 องศาในแนวตั้ง
      6. ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 156 จุดภาพในแนวนอน และ 312 จุดภาพในแนวตั้ง
      7. มีค่าความลึกของสีอย่างอย่างน้อย 14bit
      8. มีค่า Refresh Rate (Hz) 1920Hz เป็นอย่างน้อย
      9. สามารถแก้ไขและซ่อมแซมจอภาพได้จากด้านหลัง
      10. มีหนังสือแต่งตั้งรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยมีระบุชื่องานโครงการ และชื่อรุ่นสินค้าชัดเจน

       ชุดอุปกรณ์ควบคุมจอภาพ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

       1. เป็นเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับควบคุมการแสดงผลจอภาพ OUTDOOR โดยเฉพาะ
       2. มีหน่วยประมวลผลภายในไม่น้อยกว่า 4 core 1.5 GHz processor
       3. รองรับสัญญาณ ขาออกอย่างน้อยดังนี้
        1. Audio อย่างน้อย 1 ช่อง
        2. LED Out อย่างน้อย 1 ช่อง
       4. รองรับสัญญาณ ขาเข้าอย่างน้อยดังนี้
        1. USB อย่างน้อย 1 ช่อง
        2. Gigabit Ethernet อย่างน้อย 1 ช่อง
        3. HDMI In อย่างน้อย 1 ช่อง 
       5. รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi 
       6. มีหน่วยความจำภายใน Internal Storage 8 GB เป็นอย่างน้อย
       7. อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานได้ดีในอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ถึง +75 องศาเซลเซียส และที่ความชื้น 80%RH หรือดีกว่า

Digital Signage Server มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

        1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
        2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit 
        3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
        4. สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
        5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อ นาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
        6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
        7. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
        8. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
       1. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำหรับ ระบบ Digital Signage Management Software มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. สามารถทำงานได้ดีกับอุปกรณ์  Digital Signage Server ได้
        2. รองรับการใช้งานกับ  Windows 10 และ Windows Server2003 , Windows Server 2003 , 2008 , 2012 , 2019 ได้
        3. สามารถควบคุมการทำงานการจัดตารางแสดงผล และตรวจสถานะของเครื่องลูกข่าย ผ่าน application บนระบบปฏิบัติการ Window และ web browser บนมือถือได้
        4. สามารถรองรับการแสดงเมนู  การใช้งาน  ได้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
        5. รองรับการแสดงประวัติการการแสดงผลของเนื้อหาผ่านระบบ Web browser
        6. สามารถแสดงเนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาจากเว็บเพจ มาเสดงภายในโซนเดียวกันได้
        7. สามารถกำหนดทิศทางข้อความตัววิ่ง จาก ซ้ายไปขวา และ จากขวาไปซ้ายได้
        8. สามารถดึงข้อความวิ่งอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ตได้ (RSS Feed)  และ กำหนดข้อความวิ่งที่จะแสดงเองได้
        9. สามารถแสดงเนื้อหาโดยการ Live Streaming ได้
        10. สามารถแสดงรูปแบบไฟล์มาตรฐานต่างๆ ได้แก่ วีดีโอ, รูปภาพ ,  เว็บไซต์ , Live Streaming , weather ได้
        11. สามารถกำหนดจำนวนรอบของการแสดงผลได้  ตัวอย่างเช่น หยุดการแสดงผลหลังจากแสดงผล 100 ครั้ง  
        12. สามารถแสดงสถานะ การเชื่อมต่อ ของเครื่อง Player ได้
        13. สามารถตรวจสอบ และอัพเดท IP Address ล่าสุดของเครื่อง Player ได้
        14. สามารถ แจ้งข้อมูลผ่าน Email แจ้งเตือน กรณีที่เครื่อง Player ขาดการเชื่อมต่อกับระบบ แก่ผู้ดูแลระบบได้
        15. สามารถแสดงสถานะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เพื่อแสดงจำนวนการเชื่อมต่อหรือความผิดพลาดของ Player  ได้
        16. สามารถแสดงสถานะของการดาวโหลดเนื้อหาบน เครื่อง Player  ได้
        17. สามารถส่งรหัส (Multi factor authentication) เพื่อความปลอดภัยในการยืนยันเข้าใช้งานระบบ
        18. สามารถตรวจสอบ ประวัติ รายละเอียดการทำงาน ได้ โดยอ้างอิงจาก  User ที่ใช้งาน ,  IP Address , Gateway IP และ  วันที่ เวลา ที่เข้ามาใช้งานได้เป็นอย่างน้อย
        19. สามารถใช้งานกับเครื่องเล่นสื่อมีเดียได้ทั้ง Windows และ Android เป็นอย่างน้อย
        20. รองรับระบบป้องกันการใช้งานจากเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาต
        21. มีระบบ Social Media Feed เพื่อใช้งานกับ Social Network ได้
        22. รองรับการกำหนดค่าให้แต่ละเครื่องสามารถเล่น Content ได้พร้อมกัน
        23. ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
       2. ระบบกระจายเสียง (Speaker) 

        1. เป็นลำโพงแบบใช้ภายนอกอาคาร
        2. สามารถติดตั้งภายใน Smart Pole ได้
        3. สามารถกำหนดความดังของลำโพงได้
        4. มีระบบควบคุมเสียง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เสาอัจฉริยะ (Smart Pole)”

ข้อมูลเพิ่มเติม

Color

White, Orange

Size

S, M, L, XL, XXL

Brand

Creative Killers