Skip to content Skip to footer

TOUCH Mobile Medic กระเป๋าตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ชุดตรวจสุขภาพเชิงรุก เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share

กระเป๋าตรวจสุขภาพเชิงรุก ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมใหม่สำหรับตรวจสุขภาพประชาชนถึงบ้าน รองรับการส่งข้อมูลผลการตรวจเข้าระบบแพลตฟอร์มสุขภาพ Healthcare Platform แบบเรียลไทม์ รวมศูนย์ข้อมูลกับศูนย์ให้บริการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ เก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ประชาชนและประเมินผลทางด้านสาธารณสุขของจังหวัด

ชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้บริการตรวจวัดสุขภาพประชาชน

TOUCH Mobile Medic ได้พัฒนาระบบ Health AI ถูกพัฒนาเพื่อช่วยวิเคราะห์ระดับสุขภาพพร้อมมาตรฐานการตรวจวัดที่แม่นยำ บันทึกข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียด และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพส่งเข้าระบบแบบเรียลไทม์ รองรับการส่งข้อมูลตรวจสุขภาพไปยังภายนอก เก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน

ชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ มีนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้หลากหลาย

  • ช่วยให้ผู้คนสามารถตรวจสุขภาพของตนเองได้เป็นประจำโดยไม่ต้องไปพบแพทย์ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมได้
  • ช่วยให้ผู้คนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพของตนเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งสามารถช่วยระบุปัญหาสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
กระเป๋าตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ TOUCH Mobile Medic ประกอบไปด้วย


– เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดองค์ประกอบของร่างกาย
– เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
– เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
– เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด
– เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
– เครื่องวัดความดันโลหิต
– เครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด สามารถอ่าน และเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Thai ID Card แบบ Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เครื่องสมาร์ตการ์ดแคร์มอนิเตอร์

ชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพอัจฉริยะเชิงรุก เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตซึ่งมีศักยภาพในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้มากขึ้น