Skip to content Skip to footer

Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะ

เสาไฟอัจฉริยะ  ที่ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัฒกรรมที่ทันสมัย พร้อมด้วยระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์โดยรอบตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อประชาชน มีระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เสาไฟอัจฉริยะถือเป็นส่วนหนึ่งของ #SmartCity #เมืองอัจฉริยะ ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น การขนส่ง ระบบการจราจร และ เสาไฟอัจฉริยะสามารถปรับใช้กับเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🏭🏬

เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole)

เสาไฟอัจฉริยะในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้ แต่ในอนาคตจะมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ เช่น กล้องวงจรปิด ป้ายโฆษณา เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน พร้อมช่วยในการควบคุมแสงสว่างของไฟถนน สามารถปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อม ตั้งเวลาการเปิด-ปิด ปรับระดับความสว่างได้ และยังมีระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสภาวะทางอากาศ แต่ในอนาคตจะมีการบูรณาการกับเทคโนโลยีอื่น ๆ มากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อทุกจังหวัด ทุกองค์กร

  

เสาไฟอัจฉริยะมีประโยชน์มากมายต่อเมืองและประชาชน ดังนี้

  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ลำโพงเตือนภัย ฯลฯ
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ข้อมูลข่าวสาร
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการติดตั้งป้ายโฆษณา ป้ายข้อมูลท่องเที่ยว

คุณลักษณะของเสา

  1. สามารถรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น CCTV ป้าย Digital Signage และ Sensor 
  2.  มีช่องเปิด-ปิด ให้พร้อมใช้งานและซ่อมบำรุง
  3.  เป็นเสาเหล็ก หรือ อะลูมิเนี่ยม 
  4.  มีแผ่นเหล็กรองยึดเสาไฟได้พอดีกับฐานของเสา
  5.  รองรับการเชื่อมต่อ Power Line ได้ในอนาคต 
  6.  รองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าตามมาตราฐานกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย (100- 240 Watt) ได้เป็นอย่างน้อย 
  7.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและได้รับรองมาตรฐาน ในประเทศไทย หรือ สหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป หรือ หรือเอเชีย 

ในอนาคต เสาไฟอัจฉริยะจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มากขึ้น โดยเสาไฟอัจฉริยะจะกลายเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ และระบบต่างๆ ภายในเมือง ช่วยให้เมืองสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

TOUCH Product innovation

“TOUCH” พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัส เสาไฟอัจฉริยะ ที่มีระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อประชาชนด้วยกล้อง CCTV