Skip to content Skip to footer

Telemedicine ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล

ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สามารถพูดคุย ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา
เหมาะสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดความเหลื่อมลํ้าของประชาชน

ข้อดีของการปรึกษาแพทย์แบบทางไกล

 • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ

ปรึกษาแพทย์ทางไกลของ TOUCH

 • ปรึกษาสุขภาพแบบเรียลไทม์แบบวิดิโอคอล
 • ระยะเวลาในการปรึกษาสุขภาพ 15 นาทีต่อครั้ง
 • แสดงรายชื่อผู้ให้คำปรึกษาที่ออนไลน์
 • แสดงแบบฟอร์มเบื้องต้นเพื่อให้กรอกข้อมูลก่อนส่งคำขอเพื่อรับการปรึกษาสุขภาพ
 • ส่งรายละเอียดของผู้ใช้งานให้ผู้ให้คำปรึกษาก่อนส่งคำขอเพื่อรับการปรึกษาสุขภาพ
 • สามารถดูข้อมูลความถนัดของแพทย์ก่อนรับการปรึกษาได้
 • รองรับแจ้งเตือนปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์ก่อนถึงเวลานัดหมาย
 • รองรับการปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์ ดังนี้
  • การสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ
  • การสนทนาแบบวิดีโอคอล
  • การสนทนาแบบเสียง

เข้าถึงการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคได้มากขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

คุณสมบัติของการปรึกษาแพทย์ทางไกลของ TOUCH

 • สามารถนัดหมายแพทย์เพื่อทำการปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์
 • สามารถนัดหมายแพทย์โดยเลือกแผนก หรือเลือกแพทย์
 • สามารถนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าตามตารางการตรวจของแพทย์ และกำหนดวันเวลานัดล่วงหน้า
 • รองรับแจ้งเตือนปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์ก่อนถึงเวลานัดหมาย
 • รองรับการปรึกษาแพทย์แบบเรียลไทม์ ดังนี้ การสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ, การสนทนาแบบวิดีโอคอล และการสนทนาแบบเสียง
 • แสดงชื่อแพทย์ที่ให้คำปรึกษา
 • แสดงประวัติตามช่วงเวลาที่ปรึกษาแพทย์ และแสดงผลคำปรึกษาจากแพทย์

ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยคาดว่าจะกลายเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์หลัก ๆ ในอนาคตอันใกล้

ระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน สอบถาม พูดคุย และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา