Skip to content Skip to footer

TOUCH Mobile Medic (Desktop)

Digital Homecare ชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับการตรวจเชิงรุก ด้วยนวัตกรรมทันสมัย

ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่มีคุณภาพ และยกระดับความพร้อมทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ชุดอุปกรณ์ตรวจสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้บริการตรวจวัดสุขภาพประชาชน เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพประชาชนถึงบ้าน รองรับการส่งข้อมูลผลการตรวจเข้าระบบแพลตฟอร์มสุขภาพ Healthcare Platform แบบเรียลไทม์ เก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ประชาชน และประเมินผลทางด้านสาธารณสุขของจังหวัด ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

 • เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดองค์ประกอบของร่างกาย
  • อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 3-180 กิโลกรัม
  • สามารถปิดการทำงานอัตโนมัติ ภายใน 30 วินาที
  • สามารถแจ้งเตือนเมื่อน้ำหนักเกินที่วัดได้
  • สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
  • รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ 4.0 ได้เป็นอย่างน้อย
  • หน้าจอแสดงผล LCD

 • เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
  • เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดไม่ต้องสัมผัสร่างกาย
  • แสดงผลตรวจวัดเป็นตัวเลขบนหน้าจอ
  • ช่วงอุณหภูมิการวัด
   • วัดอุุณหภูมิบริเวณหน้าผาก 22 – 44 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
   • วัดอุณภูมิพื้นผิว 0 – 100 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
   • วัดอุณหภูมิห้อง 10 – 40 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
  • อัตราความแม่นยำ
   • หน้าผาก ±0.2 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
   • พื้นผิว ±1.0 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
  • รองรับบลูทูธเวอร์ชั่น : 4.0 ได้เป็นอย่างน้อย
  • สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล

 

 • เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
  • รองรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีดเป็นอย่างน้อย
  • สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 30 – 300 ครั้ง/นาที มีความคลาดเคลื่อน 1%
  • สามารถกำจัดสัญญาณโหมดรวม มากกว่า 60 เดซิเบล
  • สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
  • รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ 0 ได้เป็นอย่างน้อย

 • เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด
  • รองรับตัวอย่างเลือดที่ใช้ในการตรวจจาก หลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดดํา, หลอดเลือดแดง ได้เป็นอย่างน้อย
  • รองรับแสดงหน่วยการวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด (mg/dL, mmol/L)
  • รองรับช่วงระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด : 10-600 mg/dL (5-33.3 mmol/L)
  • รองรับการทํางานได้ในช่วงอุณหภูมิ10 –40 ํC หรือดีกว่า
  • สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
  • รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ 0 ได้เป็นอย่างน้อย

 • เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
  • เป็นเครื่องวัดที่มีขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก
  • เป็นเครื่องวัด Pulse oximeter ชนิด Fingertip
  • สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 0% -100% มีความถูกต้อง ±2%
  • สามารถหน้าจอปิดเองอัตโนมัติถ้าไม่มีการใช้งาน
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน IEC 60601-1, ISO80601-2-61
  • สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน บนมือถือ เพื่อจัดเก็บค่าการวัดและบริหารจัดการข้อมูล
  • รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ

 • เครื่องวัดความดันโลหิต
  • หน้าจอแสดงผลหน้าจอ LCD
  • สามารถแสดงหน่วยการวัด ความดันตัวบน (Systolic : mmHg), ความดันตัวล่าง (Diastolic : mmHg)
  • สามารถแสดงอัตราชีพจร (Pulse rate : bpm)
  • รองรับช่วงการวัด ความดันตัวบน (Systolic) 60-250 mmHg หรือดีกว่า
  • รองรับช่วงการวัด ความดันตัวล่าง (Diastolic) 30-190 mmHg หรือดีกว่า
  • รองรับช่วงการวัดอัตราชีพจร 40-190 bpm หรือดีกว่า
  • สามารถแสดงค่าความถูกต้องความดัน ±3 mmHg หรือดีกว่า
  • สามารถแสงค่าการวัดอัตราชีพจร : ±4% หรือดีกว่า
  • สามารถทํางานได้ในช่วงอุณหภูมิ 5 – 40 ํC หรือดีกว่า
  • รองรับมาตรฐานการกันน้ำ IP22 หรือดีกว่า
  • รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
 • เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สามารถอ่าน และเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Thai ID Card แบบ Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เครื่องสมาร์ทเฮลท์แคร์มอนิเตอร์
  • เป็นระบบปฏิบัติการ EMUI10 (อิงตาม Android 10)
  • มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
  • มีความจุแบตเตอร์รี่ไม่น้อยกว่า 5100 mAh
  • รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, 3G/4G
  • กล้องหน้ามีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
  • กล้องหลังมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล
  • มีความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1280 x 800
  • มีหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว แบบ ทัชสกรีน
  • รองรับบลูทูธเวอร์ชั่น : 4.0 ได้เป็นอย่างน้อย

 • ระบบ Homecare Application
  • รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android
  • รองรับรับการแสดงผลประวัติผู้ตรวจสุขภาพ
  • รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ในชุดตรวจสุขภาพครบวงจร
  • รองรับการแสดงผลการตรวจสุขภาพจากอุปกรณ์ชุดตรวจสุขภาพ Homecare ที่ทำการตรวจแล้ว ผ่าน Homecare Application และบันทึกค่าจากการตรวจสุขภาพได้
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจสุขภาพ
   • รองรับการระบุตัวตน ด้วยวิธีการกรอก Username / Password
   • รองรับการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์
  • ระบบจัดการ User Profile เจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจ
   • สามารถแสดงข้อมูลประวัติของ เจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ ได้
   • รองรับการแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจได้

รองรับการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้บริการดังนี้

 • รหัสผู้ใช้ (User name)
 • IP Addressและเวลาในการเข้ามาใช้งาน
 • สามารถเก็บ Usage log การใช้งานได้นาน 30 วัน
 • Big data & Analytics reports ระบบในการรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่บูรณาการและหลากหลายทำให้สามารถมองเห็นแนวโน้มเทรนด์
 • Dashboard กระดานแสดงข้อมูล สำหรับผู้ดูแล
 • ระบบมอนิเตอร์ข้อมูลภาพรวม
 • รองรับแสดงรายการค่าผลตรวจสุขภาพย้อนหลัง
 • รองรับการสร้างรายงาน Dashboard
 • รองรับการแสดงจำนวนคนที่เข้าใช้งาน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “TOUCH Mobile Medic (Desktop)”

ข้อมูลเพิ่มเติม

Color

White

Size

S, M, L, XL, XXL

Brand

Hungry Web