Skip to content Skip to footer

TOUCH เข้าร่วมงาน Bangkok Health Zoning ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Bangkok Health Zoning ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

งานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต่อยอดด้านบริการด้านสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น Zoning เพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขสามารถเข้าถึงระดับเส้นเลือดฝอย เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และเกิดการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ

Bangkok health zoning จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2566 เพื่อการขยายผลบริการด้านสาธารณสุข พัฒนารูปแบบบริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ทั่วทุกเขตพื้นที่ใน กทม.

โดยภายในงานได้มีบูธจากศูนย์เทคโนสุขภาพ ตัวแทนจากโรงพยาบาล และอุปกรณ์ด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากทัช พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมภายในครั้งนี้

Leave a comment