Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ SCL รุ่น 4 เยี่ยมชม TOUCH Innovation Smart City & Digital Healthcare

SCL รุ่น 4 เยี่ยมชมนวัตกรรมด้านสุขภาพและเมืองอัจฉริยะที่บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด

Read More

คุณจ้าว ต้อนรับศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช เยี่ยมชมนวัตกรรม Digital Healthcare

ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม Digital Healthcare ที่อาคาร ทัช บิลดิ้ง พระราม 9

Read More

เปิดตัว Health Tech ศูนย์เทคโนสุขภาพดี ซีคอน บางแค

Grand Opening “Health Tech” สาขาที่ 7 ศูนย์เทคโนสุขภาพดี ซีคอน บางแค

บริษัท ทัช เทคโนโลยี ได้เปิดตัว Health Tech สาขาที่ 7 ศูนย์เทคโนสุขภาพดีที่ ซีคอน บางแค ซึ่งสาขานี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของห้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการของ Health Tech ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Read More

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมชมทัช

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมชมนวัตกรรมที่บริษัท TOUCH

TOUCH Technologies นำโดยคุณประยูร เจริญประวัติ Co-CEO และคุณหนึ่ง ตรีบุตร Assistant to president & Digital Marketing Director ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม Innovation Smart City & Digital Healthcare ที่อาคาร ทัช บิลดิ้ง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้ การเยี่ยมชมบริษัทในครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์…

Read More

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานที่ TOUCH Technologies

TOUCH ร่วมแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพภายในงาน “การอบรมหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูง (พปส.)”

Read More

TOUCH ร่วมงานการอบรมหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูง (พปส.)

TOUCH ร่วมแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพภายในงาน “การอบรมหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูง (พปส.)”

Read More

รพ.นครธน เยี่ยมชมนวัตกรรมที่ TOUCH

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลนครธน นำโดยคุณปิยะเดช ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร โรงพยาบาลนครธน เข้าเยี่ยมชม Touch Healthcare Solution และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพ และบริการด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมศึกษาดูงานโครงการ HealthTech ศูนย์เทคโนสุขภาพดี คลินิกบริการสุขภาพดิจิทัล รพ.กลาง สาขาทัชบิลดิ้ง

Read More

MUIC และ Nanyang University เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมที่ TOUCH

TOUCH ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และ Nanyang University เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม Smart City และ Digital Healthcare โดยมีการนำเสนอไอเดียและแชร์ประสบการณ์ธุรกิจจากผู้บริหารของ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้หัวข้อโปรแกรม "Business venture in Thailand" ที่อาคาร ทัช บิลดิ้ง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 66 "Business venture in Thailand" ถือเป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและต่างชาติในการเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายธุรกิจในประเทศไทย ประโยชน์ของโปรแกรม Business venture in Thailand ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

Read More

Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะที่แรกของสกลนคร

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมด้วย "Smart Pole" เสาไฟอัจฉริยะต้นแรกของจังหวัดสกลนคร พร้อมผลักดัน Sakon Nakhon Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภาครัฐสู่ประชาชน เสาไฟอัจฉริยะเมืองสกลนคร ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตามหน้าหรือพฤติกรรมผู้ก่ออาชญากรรม และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ และมีติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หรือค่าฝุ่น เป็นต้น ช่วยให้เมืองมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และน่าอยู่มากขึ้น พบเสาไฟอัจฉริยะได้ที่ เสาหลักเมือง บ้านดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟสามัคคี

Read More