Skip to content Skip to footer

เดินหน้าสู่ “ เมืองทันสมัย น่าอยู่สำหรับทุกคน” เทศบาลนครตรัง

 

 

เทศบาลนครตรัง จับมือภาคีเครือข่าย แถลงผลงานและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง เดินหน้าสู่ “เมืองทันสมัย น่าอยู่สำหรับทุกคน”
 
เมื่อวันนี้ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในการแถลงผลงานและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง เดินหน้าสู่ “เมืองทันสมัย น่าอยู่สำหรับทุกคน” โดยมีการการลงนาม (MOU) โครงการความร่วมมือ การพัฒนาระบบ Trang Digital Technology Smart City ระหว่าง บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด เป็นการร่วมมือเพื่อพัฒนาเมือง และเป็นหนึ่งในนโยบายที่ผลักดันให้เกิดขึ้น
 

Leave a comment