Skip to content Skip to footer

ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช เยี่ยมชมนวัตกรรม Digital Healthcare

ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม #DigitalHealthcare ที่อาคาร ทัช บิลดิ้ง พระราม 9 ซอย 7

โดยคุณจ้าว ชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานบริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด ร่วมด้วยคุณประยูร เจริญประวัติ Co-CEO ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ กระบวนการทางการแพทย์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการแพทย์ให้กับผู้ป่วย เพื่อยกระดับสถานบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ทางบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา ที่ไว้วางใจเยี่ยมชมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของทาง TOUCH