Skip to content Skip to footer

เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมคาราวานตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน ที่ Touch Building

เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการ “คาราวานตรวจสุขภาพฟรี 1,000,000 คน” ที่อาคาร ทัช บิลดิ้ง พระราม9 ซอย7

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพที่ “คาราวานตรวจสุขภาพฟรี 1,000,000 คน”

การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ ทางผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มาตรวจสุขภาพ เช็กร่างกายที่ Health Tech คลินิกออนไลน์ รพ.กลาง อาคารทัช บิลดิ้ง พระราม9 ซอย7

โดยทางเจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจ

– เจาะเลือดตรวจ LAB

– เอกซเรย์ทรวงอก

– ตรวจคลื่นไฟฟ้าฟัวใจ

– ตรวจคัดกรองสุขภาพ

Leave a comment