Skip to content Skip to footer

TOUCH ร่วมงาน FTI Phuket Green energy 2024

งานมหกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ภายในงานมีนำเสนอนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ และนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งาน FTI Phuket Green Energy 2024 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นางเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ทั้งนี้ นายราชันย์ ชาติสุทธิ สสว.จังหวัดภูเก็ต นายชัยกมล พรหมทอง อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเปิดงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันเปลี่ยนภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

โดย TOUCH ได้นำ #TOUCHEV Tuk Tuk รถตุ๊ก ๆ พลังสะอาด เพื่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพดีมาร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้เป็นที่แรก พร้อมด้วยรถตรวจสุขภาพอัจฉริยะมาตรวจสุขภาพประชาชน ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2567 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ภูเก็ต สาขาฉลอง

Leave a comment