Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เทคโนโลยี

Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะที่แรกของสกลนคร

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมด้วย "Smart Pole" เสาไฟอัจฉริยะต้นแรกของจังหวัดสกลนคร พร้อมผลักดัน Sakon Nakhon Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภาครัฐสู่ประชาชน เสาไฟอัจฉริยะเมืองสกลนคร ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตามหน้าหรือพฤติกรรมผู้ก่ออาชญากรรม และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ และมีติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หรือค่าฝุ่น เป็นต้น ช่วยให้เมืองมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และน่าอยู่มากขึ้น พบเสาไฟอัจฉริยะได้ที่ เสาหลักเมือง บ้านดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟสามัคคี

Read More

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

เพื่อพัฒนาต้นแบบสถานีสุขภาพดิจิทัล และสร้างนวัตกรรม การบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง การบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ

Read More

TOUCH ร่วมงาน AI Thailand Forum 2023

TOUCH จัดแสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่งาน AI Thailand Forum 2023 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรกของประเทศไทย จัดขั้นเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล AI Thailand Forum งานรวมตัวของบริษัท หน่วยงานภาครัฐด้าน AI จัดโดยสมาคม AIAT, AIEAT และ NIA ผนึกกำลังกันเพื่อเปิดมิติเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI ของประเทศไทยอย่างครบครัน ภายในงาน คุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล Touch Group CEO & Founder ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ โครงสร้างพื้นฐานและการนำผลการวิจัยด้าน AI เชื่อมโยงภาพอุตสาหกรรมและธุรกิจ AI Thailand Forum 2023 แสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านปัญญา ประดิษฐ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ขับเคลื่อน รวมคนรุ่นใหม่ และสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการพัฒนา เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

Read More

เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) เทคโนโลยีที่เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ”

Smart Pole เสาอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันพร้อมคุณสมบัติหลากหลาย ด้วยระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์โดยรอบตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อประชาชน Smart Pole พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองให้เป็น Smart City เสาไฟอัจฉ​ริยะสามารถ Custom มัลติฟังก์ชันให้ตอบโจทย์เมืองที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกันได้ พร้อมยกระดับการก้าวสู่ยุค "เมืองอัจฉริยะ" Smart City ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ช่วยในการควบคุมแสงสว่างของไฟถนน ปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อม ระบบ WIFI สาธารณะ ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสภาวะทางอากาศ ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และทำให้เมืองปลอดภัยมากขึ้น.

Read More

เทศบาลนครนครราชสีมาสร้างความเข้าใจเทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกมิติสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจทางด้าน Smart City ในมิติของท้องถิ่น พร้อมด้วยนายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศบาลนครฯ ปลัดเทศบาลฯ นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษสิริ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการ บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด และสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ สร้างความรู้ทำความเข้าใจด้าน “Smart City" ร่วมด้วยดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. ได้ร่วมให้บรรยายในหัวข้อ เข้าใจเข้าถึงทุกมิติ กับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย PDPA เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติงานตามทิศทางมิติทั้ง 7 ของ Smart City และเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ในการนำความรู้จากการสัมมนานี้ไปประยุกต์ใช้กับแผนการดำเนินงาน…

Read More

ยุคดิจิทัล ใครๆ ก็ต้องเจอภัยคุกคามทางไซเบอร์!

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ทุกคนควรตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และหาทางป้องกันเพื่อปกป้องตนเองและองค์กร

Read More