Skip to content Skip to footer

5 โรคนิยมที่คนทำงานมักเจอ

ชาวออฟฟิศทุกท่านต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลา! ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย กินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพส่งผลให้มีอาการต่าง ๆ ได้มาระวัง 5 โรคนิยมที่คนทำงานมักเจอกันดีกว่า 💻


  1. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ อีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้คนเกิดโรคนี้คือ เมื่อปวดปัสสาวะแล้วไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน้ำ ดื่มน้ำน้อย

2. โรคไมเกรน ที่ปวดหัวจากภาวะเครียด อดนอน การขาดการพักผ่อนหรือทำงานมากเกินไป

3. โรคเครียดลงกระเพาะ ส่วนมากเกิดจากความเครียด เมื่อมีอาการเครียด ระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติ จนเกิดการระคายเคือง ส่งผลให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้
5. โรคความดันโลหิตสูง คนวัยทำงานส่วนใหญ่มักเผชิญกับความกดดันอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ความดันโลหิตสูงได้ โรคนี้ถือเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวายอีกด้วย 

 

Leave a comment