Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

5 โรคนิยมที่คนทำงานมักเจอ

ชาวออฟฟิศทุกท่านต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลา! ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย กินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพส่งผลให้มีอาการต่าง ๆ ได้มาระวัง 5 โรคนิยมที่คนทำงานมักเจอกันดีกว่า โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ อีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้คนเกิดโรคนี้คือ เมื่อปวดปัสสาวะแล้วไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน้ำ ดื่มน้ำน้อย 2. โรคไมเกรน ที่ปวดหัวจากภาวะเครียด อดนอน การขาดการพักผ่อนหรือทำงานมากเกินไป 3. โรคเครียดลงกระเพาะ ส่วนมากเกิดจากความเครียด เมื่อมีอาการเครียด ระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติ จนเกิดการระคายเคือง ส่งผลให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ 4. โรคกรดไหลย้อน ถือเป็นอีกโรคที่ไม่ควรมองข้ามด้วยการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทำงานการกินอาหารต้องรีบกินเช่นกัน ถือเป็นพฤติกรรมที่ส่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อน 5. โรคความดันโลหิตสูง คนวัยทำงานส่วนใหญ่มักเผชิญกับความกดดันอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ความดันโลหิตสูงได้ โรคนี้ถือเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวายอีกด้วย   

Read More