Skip to content Skip to footer

ออฟฟิศซินโดรม โรคที่วัยทำงานไม่ควรมองพลาด!

เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทำงาน พนักงานออฟฟิศหลายท่านจำเป็นต้องนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่เป็นเวลานาน ไม่ได้ลุกขึ้นยืนไปไหน จนทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึง ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบได้ สถิติจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า “คนวัยทำงานร้อยละ 60 มีภาวะโรคออฟฟิศซินโดรม” 💻

วิธีรักษาออฟฟิศซินโดรม ⌨️

1. ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การปรับตำแหน่งคอมพิวเตอร์หรืออิริยาบถในการนั่งทำงานเปลี่ยนท่านั่งให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง

2. การทำกายภาพบำบัด เพื่อลดอาการตึงและเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ

3. การออกกำลังกาย เช่น คาร์ดิโอ เน้นการวิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ซึ่งช่วยทำให้การหมุนเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพ

ตอนทำงานปรับเปลี่ยนอิริยาบถกันบ้างนะ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย

touch care

Leave a comment