Skip to content Skip to footer

AI เทคโนโลยีที่ช่วยดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัย

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ⚙ ตัวช่วยการดูแลด้านสุขภาพในแต่ละช่วงวัย คำคุ้นชินที่หลาย ๆ คนมักจะได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ในยุคดิจิทัลแบบนี้

เพราะ AI ได้เข้ามามีบทบาทชีวิตประจำวัน

รวมถึงการทำงาน และการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ #ด้านการแพทย์ ที่นำ AI เข้ามาช่วยในกระบวนต่าง ๆ

👉 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

👉 เปลี่ยนจากการวินิจฉัยโดยแพทย์ ไปเป็นการวินิจฉัยด้วยข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

👉ช่วยเปลี่ยนแปลงการค้นคว้าและพัฒนายาในอุตสาหกรรมยา

ซึ่งจากการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2565 จะมีการนำ AI มาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ เพื่อรับมือกับการจัดการด้านสุขภาพของประชากรในยุคดิจิทัล และสามารถตอบคำเฉพาะผู้ป่วยได้

Leave a comment