Skip to content Skip to footer

ร้อนขนาดนี้! ระวังโรคฮีทสโตรก

ภาวะร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนได้

โรคฮีทสโตรกเกิดจากอะไร?
เกิดจากร่างกายมีความร้อนสูงเกินไปซึ่งมักเกิดจากการทำงาน ใช้แรงงาน หรือออกกำลังกายอย่างหนักในภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ถือเป็นภัยร้ายช่วงหน้าร้อน จากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงนี้ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด

5 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรระวัง ‼

 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุ 👶👨‍🦳
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง
 • น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
 • ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อกลไกควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
 • ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ 🥴

สัญญาณเตือน

 • อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
 • ผิวแห้งและร้อน แต่ไม่มีเหงื่อออก
 • ความดันโลหิตลดลง
 • ใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว
 • กระหายน้ำ
 • วิงเวียน ปวดศีรษะ หน้ามืด
 • คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
 • ชักกระตุก เกร็ง และหมดสติไป

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศร้อนจัด
 • ใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีและป้องกันแสงแดดได้
 • จิบน้ำบ่อยๆ อย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และเครื่องดื่มน้ำตาลสูง
 • สวมแว่นกันแดด และหมวก

Leave a comment