Skip to content Skip to footer

เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) เทคโนโลยีที่เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ”

Smart Pole เสาอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันพร้อมคุณสมบัติหลากหลาย ด้วยระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์โดยรอบตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อประชาชน

Smart Pole พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองให้เป็น Smart City

เสาไฟอัจฉ​ริยะสามารถ Custom มัลติฟังก์ชันให้ตอบโจทย์เมืองที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกันได้ พร้อมยกระดับการก้าวสู่ยุค “เมืองอัจฉริยะ” Smart City

✔️ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน

✔️ ช่วยในการควบคุมแสงสว่างของไฟถนน

✔️ปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อม

✔️ ระบบ WIFI สาธารณะ

✔️ ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสภาวะทางอากาศ

ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และทำให้เมืองปลอดภัยมากขึ้น.

Leave a comment