Skip to content Skip to footer

Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะที่แรกของสกลนคร

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมด้วย “Smart Pole” เสาไฟอัจฉริยะต้นแรกของจังหวัดสกลนคร

พร้อมผลักดัน Sakon Nakhon Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภาครัฐสู่ประชาชน

เสาไฟอัจฉริยะเมืองสกลนคร ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตามหน้าหรือพฤติกรรมผู้ก่ออาชญากรรม และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ และมีติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หรือค่าฝุ่น เป็นต้น ช่วยให้เมืองมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และน่าอยู่มากขึ้น 🏙

พบเสาไฟอัจฉริยะได้ที่ เสาหลักเมือง บ้านดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟสามัคคี

Leave a comment