Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

รพ.นครธน เยี่ยมชมนวัตกรรมที่ TOUCH

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลนครธน นำโดยคุณปิยะเดช ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร โรงพยาบาลนครธน เข้าเยี่ยมชม Touch Healthcare Solution และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพ และบริการด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมศึกษาดูงานโครงการ HealthTech ศูนย์เทคโนสุขภาพดี คลินิกบริการสุขภาพดิจิทัล รพ.กลาง สาขาทัชบิลดิ้ง

Read More

MUIC และ Nanyang University เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมที่ TOUCH

TOUCH ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และ Nanyang University เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม Smart City และ Digital Healthcare โดยมีการนำเสนอไอเดียและแชร์ประสบการณ์ธุรกิจจากผู้บริหารของ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้หัวข้อโปรแกรม "Business venture in Thailand" ที่อาคาร ทัช บิลดิ้ง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 66 "Business venture in Thailand" ถือเป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและต่างชาติในการเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายธุรกิจในประเทศไทย ประโยชน์ของโปรแกรม Business venture in Thailand ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

Read More

Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะที่แรกของสกลนคร

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมด้วย "Smart Pole" เสาไฟอัจฉริยะต้นแรกของจังหวัดสกลนคร พร้อมผลักดัน Sakon Nakhon Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภาครัฐสู่ประชาชน เสาไฟอัจฉริยะเมืองสกลนคร ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตามหน้าหรือพฤติกรรมผู้ก่ออาชญากรรม และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ และมีติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หรือค่าฝุ่น เป็นต้น ช่วยให้เมืองมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และน่าอยู่มากขึ้น พบเสาไฟอัจฉริยะได้ที่ เสาหลักเมือง บ้านดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟสามัคคี

Read More

5 สัญญาณเตือน ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ 

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้แบคทีเรีย ไวรัส อันตรายเข้ามาทำร้ายร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันประกอบด้วยเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะพิเศษร่วมกันทำหน้าที่ปกป้องร่างกาย หากภูมิตกจะมีอาการเหล่านี้  1. เป็นหวัดบ่อย น้ำมูกไหลเป็นประจำ 2. ท้องไส้ไม่ดี ท้องผูก ท้องเสีย 3. เหนื่อยง่ายแม้นอนเยอะ 4. ผิวเป็นผื่น ผิวอักเสบ 5. แผลหายช้ากว่าปกติ หากมีอาการควรทานของมีประโยชน์, พักผ่อนให้เพียงพอ, ออกกำลังกาย 

Read More

Smart City เมืองอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย หลักการพัฒนาของ Smart City มี 7 ด้าน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมืองและชุมชน และการตอบสนองแบบทันท่วงที 1. Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 2. Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการ 3. Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ เมืองที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงานได้มั่นคง 4. Smart Governance การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ มุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์ 5. Smart Living การดำรงชีวิตอัจฉริยะ เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก 6. Smart Mobility การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ การบริหารที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย 7. Smart People พลเมืองอัจฉริยะ เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม เมืองอัจฉริยะ คือ การผสานรวมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหญ่

Read More

Let’s get healthy together

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ร่วมกับ Touch Good Health และ Eat Well Concept นำนวัตกรรมอัจฉริยะติดตามพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกายให้คนไทยสุขภาพดี ในโครงการ "Let's get healthy together" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Touch Good Health ได้เข้าร่วมประชุมกับ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ ภายใต้หัวข้อ Metabolic Syndrome ภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) กลุ่ม 6 และนายแพทย์พิริยะ อธิสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย Touch Good Health ร่วมกับบริษัท Eat Well Concept (ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน SAKID) ร่วมรณรงค์โครงการ ด้วยการนำนวัตกรรมช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรโรงพยาบาลเข้าสู่การมีภาวะโภชนาการที่ดีและสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ลดโรค ลดปัจจัยการนำไปสู่ภาวะระบบการเผาผลาญของร่างกายทำงานผิดปกติ (Metabolic Syndrome)

Read More