Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

รพ.นครธน เยี่ยมชมนวัตกรรมที่ TOUCH

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลนครธน นำโดยคุณปิยะเดช ทองสิมา รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร โรงพยาบาลนครธน เข้าเยี่ยมชม Touch Healthcare Solution และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพ และบริการด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมศึกษาดูงานโครงการ HealthTech ศูนย์เทคโนสุขภาพดี คลินิกบริการสุขภาพดิจิทัล รพ.กลาง สาขาทัชบิลดิ้ง

Read More

MUIC และ Nanyang University เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมที่ TOUCH

TOUCH ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และ Nanyang University เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม Smart City และ Digital Healthcare โดยมีการนำเสนอไอเดียและแชร์ประสบการณ์ธุรกิจจากผู้บริหารของ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้หัวข้อโปรแกรม "Business venture in Thailand" ที่อาคาร ทัช บิลดิ้ง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 66 "Business venture in Thailand" ถือเป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและต่างชาติในการเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายธุรกิจในประเทศไทย ประโยชน์ของโปรแกรม Business venture in Thailand ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

Read More

Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะที่แรกของสกลนคร

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมด้วย "Smart Pole" เสาไฟอัจฉริยะต้นแรกของจังหวัดสกลนคร พร้อมผลักดัน Sakon Nakhon Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภาครัฐสู่ประชาชน เสาไฟอัจฉริยะเมืองสกลนคร ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตามหน้าหรือพฤติกรรมผู้ก่ออาชญากรรม และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ และมีติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หรือค่าฝุ่น เป็นต้น ช่วยให้เมืองมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และน่าอยู่มากขึ้น พบเสาไฟอัจฉริยะได้ที่ เสาหลักเมือง บ้านดงมะไฟ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟสามัคคี

Read More

Smart City เมืองอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย หลักการพัฒนาของ Smart City มี 7 ด้าน จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมืองและชุมชน และการตอบสนองแบบทันท่วงที 1. Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 2. Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการ 3. Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ เมืองที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงานได้มั่นคง 4. Smart Governance การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ มุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์ 5. Smart Living การดำรงชีวิตอัจฉริยะ เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก 6. Smart Mobility การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ การบริหารที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย 7. Smart People พลเมืองอัจฉริยะ เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม เมืองอัจฉริยะ คือ การผสานรวมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหญ่

Read More

เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) เทคโนโลยีที่เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ”

Smart Pole เสาอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันพร้อมคุณสมบัติหลากหลาย ด้วยระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์โดยรอบตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อประชาชน Smart Pole พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองให้เป็น Smart City เสาไฟอัจฉ​ริยะสามารถ Custom มัลติฟังก์ชันให้ตอบโจทย์เมืองที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกันได้ พร้อมยกระดับการก้าวสู่ยุค "เมืองอัจฉริยะ" Smart City ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ช่วยในการควบคุมแสงสว่างของไฟถนน ปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อม ระบบ WIFI สาธารณะ ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสภาวะทางอากาศ ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และทำให้เมืองปลอดภัยมากขึ้น.

Read More