Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TOUCH ร่วมกิจกรรม “หลักสูตรยกระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ”

ทัชร่วมผลักดันหลักสูตรยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

Read More

เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole) เทคโนโลยีที่เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ”

Smart Pole เสาอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันพร้อมคุณสมบัติหลากหลาย ด้วยระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม กล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์โดยรอบตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อประชาชน Smart Pole พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองให้เป็น Smart City เสาไฟอัจฉ​ริยะสามารถ Custom มัลติฟังก์ชันให้ตอบโจทย์เมืองที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกันได้ พร้อมยกระดับการก้าวสู่ยุค "เมืองอัจฉริยะ" Smart City ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ช่วยในการควบคุมแสงสว่างของไฟถนน ปรับแสงได้ตามสภาวะแวดล้อม ระบบ WIFI สาธารณะ ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบสภาวะทางอากาศ ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และทำให้เมืองปลอดภัยมากขึ้น.

Read More

Let’s get healthy together

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ร่วมกับ Touch Good Health และ Eat Well Concept นำนวัตกรรมอัจฉริยะติดตามพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกายให้คนไทยสุขภาพดี ในโครงการ "Let's get healthy together" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Touch Good Health ได้เข้าร่วมประชุมกับ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ ภายใต้หัวข้อ Metabolic Syndrome ภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) กลุ่ม 6 และนายแพทย์พิริยะ อธิสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย Touch Good Health ร่วมกับบริษัท Eat Well Concept (ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน SAKID) ร่วมรณรงค์โครงการ ด้วยการนำนวัตกรรมช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรโรงพยาบาลเข้าสู่การมีภาวะโภชนาการที่ดีและสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ลดโรค ลดปัจจัยการนำไปสู่ภาวะระบบการเผาผลาญของร่างกายทำงานผิดปกติ (Metabolic Syndrome)

Read More