Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: technology

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

เพื่อพัฒนาต้นแบบสถานีสุขภาพดิจิทัล และสร้างนวัตกรรม การบริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง การบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ

Read More

จริงหรอ? ผู้หญิงแก่เร็วกว่าผู้ชาย 

เมื่อเข้าสู่วัย 40+ หรือช่วงหมดประจำเดือน ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะต่ำลง ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ - ผิวหนังเหี่ยวแห้ง ความยืดหยุ่นน้อยลง - เป็นแผล หรือกระได้ง่าย - ไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้น - ร้อนวูบวาบ นอนหลับยาก ส่งผลให้ใต้ตาคล่ำ หากเราดูแลตัวเอง บำรุงผิวพรรณ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ริ้วรอยและความแก่ก็ไม่ต้องกลัว!

Read More

เทศบาลนครนครราชสีมาสร้างความเข้าใจเทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกมิติสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจทางด้าน Smart City ในมิติของท้องถิ่น พร้อมด้วยนายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศบาลนครฯ ปลัดเทศบาลฯ นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษสิริ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการ บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด และสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมเปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ สร้างความรู้ทำความเข้าใจด้าน “Smart City" ร่วมด้วยดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. ได้ร่วมให้บรรยายในหัวข้อ เข้าใจเข้าถึงทุกมิติ กับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย PDPA เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติงานตามทิศทางมิติทั้ง 7 ของ Smart City และเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ในการนำความรู้จากการสัมมนานี้ไปประยุกต์ใช้กับแผนการดำเนินงาน…

Read More

ยุคดิจิทัล ใครๆ ก็ต้องเจอภัยคุกคามทางไซเบอร์!

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ทุกคนควรตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และหาทางป้องกันเพื่อปกป้องตนเองและองค์กร

Read More