Skip to content Skip to footer

คณะผู้บริหารจากบริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด เข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย ต้อนรับคุณจ้าว ชัชฎา อภิชาสุทธากุล President บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด และผู้บริหาร พร้อมร่วมกันหารือเรื่องการฝึกงานของนักศึกษา MUIC ที่ Touch Idea Hub และการทำงานร่วมกันในโครงการนวัตกรรมในอนาคต

MUIC จับมือ Touch Technologies หารือเรื่องความร่วมมือแนวทางในอนาคต

Leave a comment