Skip to content Skip to footer

Longevity อายุยืนยาว สุขภาพดี ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

มารู้จักเทรนด์สุขภาพยุคใหม่ Longevity อายุยืนยาว สุขภาพดี ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักการ Healthspan

Healthspan มุ่งเน้นไปที่การยืดอายุขัยที่ “มีสุขภาพดี” หมายความว่า ไม่ได้แค่มีอายุยืนยาว แต่ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เรามี Healthspan ที่ดี

 • กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • จัดการความเครียด
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์

ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วควรดูแลสุขภาพจิต พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • สังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเมื่อรู้สึกเครียด ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล
 • ฝึกสมองอยู่เสมอ
 • เรียนรู้ทักษะใหม่
 • หาความรู้เพิ่มเติม

Healthspan ดีส่งผลต่อการมี Longevity ชีวิตยืนยาวที่ดี ช่วยให้มีชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้ Longevity ที่ดี มีปัจจัยหลายด้านทั้งการดูแลสุขภาพ, ดูแลสุขภาพจิต, เตรียมพร้อมสำหรับวัยสูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ Longevity เช่น พันธุกรรม เพศ และสภาพแวดล้อม

Leave a comment