Skip to content Skip to footer

TOUCH ร่วมสนับสนุนการตรวจสุขภาพนักศึกษาฝึกงาน มนร. จากประเทศอิสราเอล

 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.20 น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก พลโท ศานติ ศกุนตนาค ให้ พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ได้จัดคณะแพทย์ พยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทางร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตรวจสุขภาพร่างกายด้วยชุดตรวจสุขภาพอัจฉริยะ Homecare จาก Touch Technologies และตรวจประเมินสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ถึงจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 30 คน
 

Leave a comment