Skip to content Skip to footer

MUIC และ Nanyang University เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมที่ TOUCH

TOUCH ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และ Nanyang University เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม Smart City และ Digital Healthcare

โดยมีการนำเสนอไอเดียและแชร์ประสบการณ์ธุรกิจจากผู้บริหารของ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้หัวข้อโปรแกรม “Business venture in Thailand” ที่อาคาร ทัช บิลดิ้ง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 66

“Business venture in Thailand” ถือเป็นโปรแกรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและต่างชาติในการเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายธุรกิจในประเทศไทย

ประโยชน์ของโปรแกรม Business venture in Thailand

  • ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศไทย
  • ช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

Leave a comment